Browar Obywatelski

Zlokalizowany jest na zachód od dworca kolejowego, na terenach zakupionych w 1895 roku przez spółkę piwowarską „Brieger  Brauerei Aktien Gesellschaft". Zakład rozpoczął produkcję piwa w 1898 roku. . Szybko stał się on konkurencją dla Browaru Książęcego w Tychach - wówczas największego tego typu obiektu w Europie. W 1899 roku Browar Obywatelski zawarł z Browarem Książęcym konwencję w sprawie jednolitych cen piwa w detalu. Rywalizacja skończyła się definitywnie w roku 1918, kiedy to doszło do wykupienia 90% akcji Browaru Obywatelskiego przez zarząd książęcy pszczyński- głównego właściciela Browaru Książęcego. W wyniku wykupu akcji zakład przeszedł pod zarząd księcia pszczyńskiego, a od 1 września 1936 roku, podobnie jak Browar Książęcy w dzierżawę przymusowego zarządcy księcia von Pless. Dnia 1 lutego 1939 roku wraz z Browarem Książęcym i Browarem Piwa Słodowego w Siemianowicach, wszedł w skład spółki akcyjnej „Książęce Browary S.A. w Tychach". Do dzisiaj zachowany jest układ urbanistyczny zespołu.


O potędze browaru stanowi fakt, iż w okresie międzywojennym produkcja piwa na jego terenie wynosiła od 40 do 50 tysięcy hektolitrów rocznie. Obiekt nie ucierpiał znacząco podczas działań wojennych, co pozwoliło na jego szybkie uruchomienie zaraz po wyzwoleniu. Dużą rolę w tym procesie odegrali byli pracownicy browaru, którzy zaangażowali się w jego odbudowę. Produkcję słodu wznowiono już w roku 1945, a pięć lat później znów zaczęto produkować tam piwo. W lutym 1945 roku browar został upaństwowiony. Do roku 1949 podlegał on Browarowi Książęcemu, następnie, do roku 1950, działał jako samodzielne przedsiębiorstwo podlegające Państwowemu Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego w Zabrzu. Po okresie przynależności do Tyskich Zakładów Piwowarskich od 1951 do 1975, Browar Obywatelski był własnością Górnośląskich Zakładów Piwowarskich. W styczniu 1980 roku stał się częścią Zakładów Piwowarskich w Tychach. 13 lipca 1992 roku browary tyskie stały się jednoosobową spółką Skarbu Państwa - Browary Tyskie Górny Śląsk S.A. Browar Obywatelski wyłączono z eksploatacji (produkcji piwa) z końcem roku 1997 by następnie przeszedł w ręce prywatnego inwestora.

 

_________________________________________________________________________________________

 

History

The Citizen Brewery

It is located to the west from the railway station in Tychy – exactly on the area, which was bought by the Brieger Brauerai Aktien Gesselschaft brewing company in 1895. The Citizen Brewery, with starting of beer production in 1898, quickly happened to compete with the biggest brewery of that time in Europe - Tychy Prince Brewery. In 1898 The Citizen Brewery made the agreement with the Tychy Prince Brewery, which set the equal price of beer in retail. The competition finished in 1918 when the 90% of The Citizens Brewery shares were bought by Pszczyna prince management (the owner of the Tychy Prince Brewery). This event resulted in The Citizen Brewery being under control of Pszczyna prince management and since 1st September 1936 both breweries were forced to be leased to von Pless, who was prince’s administrator. Together with the Tychy Prince Brewery and the Siemianowice Śląskie Brewery they created the company called “The Prince Bewery  S.A. in Tychy”. This urban system is kept up to today.

During the interwar period the brewery annually produced 40-50hl, which confirms its capability. The place was not badly harmed in the war so it was possible to reopen it just after the liberation. The major role in this process played the brewery workers, who did their best to rebuild it. The malt production was resumed in 1945 and the beer production started five years later. On February 1945 the brewery was nationalized. It was dependent to the Tychy Prince Brewery until 1949, then, until 1950, it worked as an independent company subjected to National Union of the Brewing Industry in Zabrze. In years 1951 – 1975 The Citizen Brewery was a part of the Tyskie Breweries and later it was owned by the Upper Silesia Breweries. On January 1980 it became a part of Breweries in Tychy. The breweries in Tychy changed to sole-shareholder company of the State Treasure in 13 July 1992 under the name Tychy Breweries Upper Silesia S.A.. The Citizen Brewery was closed in 1999 and was sold to private investors.

Tychy Light & Sound Festival

2017-09-16

16 września miasto Tychy ponownie zabrzmi i zaświeci całą mappingową feerią! W programie festiwalu wystawa, konkurs oraz koncerty - Sambor i Natalia Nykiel! Szczeg...

Czytaj więcej »

Browar Obywatelski
ul. Browarowa 7-21 
43-100 Tychy

 

Pełny kontakt »